SiNi Events – Algemene voorwaarden bij verhuur opblaasartikelen 

1. Reservatie De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd. 

2. Annulatie Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot de avond voor levering. Bij elke andere annulering houden wij ons het recht voor om 50% van de huurprijs aan te rekenen. 

3. Betaling De betaling van de gehuurde attracties gebeurt contant bij in ontvangst name van de gehuurde attractie OF op voorhand per overschrijving. 

4. Levering De levering is gratis in de regio’s Tienen & Zoutleeuw. De levering gebeurt in de voormiddag, ophalen gebeurt vanaf 18u00 tenzij anders afgesproken. Voor de levering hebben wij een vrije doorgang nodig van 2 meter. 

5. Ontvangstname ∙ Het tijdstip van levering en ophaling zijn onderling af te spreken. Wij proberen wel zo veel mogelijk de door jullie opgegeven uren in te plannen in onze ronde. ∙ Doorgaans is de levering voor 12u00 en de ophaling vanaf 18u00. ∙ Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden. ∙ In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. 

6. Plaatsing ∙ Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (stenen, glas,…). ∙ De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan. (indien hierbij vragen, mag u ons steeds contacteren) ∙ Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. ∙ De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor).

7. Aansprakelijkheid ∙ De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade / ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode. ∙ Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. 

8. Verantwoordelijkheid ∙ De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. ∙ De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder. U kunt een extra verzekering afsluiten bij uw verzekeringsagent. Een verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. ∙ Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen. ∙ Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. 

9. Wat bij regen? ∙ Stroom uitschakelen ∙ De muren naar binnen plooien ∙ Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen. Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Belangrijk: Na de regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen. NB: Om misverstanden te vermijden – overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen. ∙ Springkasteel nooit aflaten als er nog kinderen in het springkasteel aanwezig zijn! 

10. Gebruik van de attracties ∙ Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen. ∙ Verboden om op de muren te klimmen of te hangen. ∙ Verboden te eten of te drinken op het kasteel. ∙ Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen. ∙ Dieren zijn niet op het springkasteel toegelaten. ∙ Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn. ∙ De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd. 

11. Voorzieningen ∙ De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien. ∙ De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel tot op zijn plaats te krijgen. ∙ Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.

Gelieve ook steeds een kabelrol te voorzien.

12. Boetes die wij hopen niet te moeten aan rekenen ∙ Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en / of er hangen geen instructies: 50% van de huurprijs wordt gefactureerd ∙ Onvoldoende vrije doorgang om te leveren (zie nodige ruimte bevestigings email): 50% van de huurprijs wordt gefactureerd ∙ Scheuren in het springkasteel door de huurder: volledige betaling schade ∙ De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. Het springkasteel wordt bij afhaling nagekeken op schade indien voldoende verlichting en toegelaten weersomstandigheden. Heb je verdere vragen, bv met het plooien van het kasteel bij regen enz., mag je ons steeds contacteren, SiNi Events staat steeds ter uwe beschikking.